6 SEZON – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – SEZON 6

Uczestnikiem może zostać osoba fizyczna, zamieszkująca, pracująca lub ucząca się na terenie powiatu brzeskiego, która zaakceptowała Regulamin, dysponuje telefonem z zainstalowaną aplikacją Map My Run, dokonała rejestracji i przyłączyła się do rywalizacji pn.: AKTYWNY POWIAT BRZESKI.

Rejestracja Uczestników odbywa się poprzez założenie profilu w aplikacji – wybór loginu (sugerowane: imię i nazwisko) oraz hasła, zaproszenie użytkownika Powiat Brzeski do grona swoich znajomych, wysłania FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i zaakceptowanie zaproszenia do pierwszego etapu wybranej rywalizacji.