CHODZIARZE: wyniki Uczestników z grupy 2 w okresie od 17 do 26 maja

Wyniki te zostaną zsumowane z kilometrami zbieranymi w rywalizacji „Aktywny Powiat Brzeski CHODZIARZE – grupa 2 – etap 1” (okres od 26 maja do 1 lipca).